S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 doprava ZADARMO

do vybraných okresov a miest

(viď."Obchodné podmienky")

 

 

KONTAKTY

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:
tel: 0915958007

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode www.pizzaservispd.sk .
Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou
Miroslav Smrek mst, Cintorínska 21/39, 972 05 Sebedražie- ďalej len dodávateľ.

 

Platobné podmienky, cena  a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovným spôsobom:

-   platba v hotovosti pri prevzatí

-  dobierková služba

-  prevodom/vkladom na účet predávajúceho

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt vrátane dopravného.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou

b) dopravou predávajúceho (Všetky produkty uvedené na tejto stránke sú zasielané našou vlastnou dopravou ZADARMO do vybraných okresov.Dopravu zabezpečujeme v okresoch Prievidza ,Partizánske ,Bánovce nad Bebravou , Topoľčany ,Trenčín ,Zlaté Moravce ,Žarnovica,Žiar nad Hronom , Turčianske Teplice , a v mestách: Hlohovec ,Piešťany  ,Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nová Baňa ,Levice.
c) kuriérom
(zasielateľskou službou) Vybrané produkty ,ak to ich povaha dovoľuje , je možné zaslať aj na dobierku prostredníctvom  Slovenskej pošty,alebo kuriérom. Bližšie informácie o tomto spôsobe dopravy na telefónnom čísle: 0915 958 007 – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

6. Dodacia lehota tovaru je 2-9 dní. Balné neúčtujeme.

V ojedinelých prípadoch sa táto doba môže predĺžiť. V takom prípade Vás vopred upozorníme e-mailom na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku niesme schopní vybaviť, z dôvodu vyradenia tovaru  z predaja výrobcom, bez toho aby nás na to upozornil. V tomto prípade Vás tiež bezodkladne budeme informovať a budete mať možnosť objednávku stornovať.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednávať prostredníctvom internetového obchodu. Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formuláru, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé.
Potvrdenie objednávky je realizované elektronickou formou alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi.

 

Zrušenie objednávky

Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, v prípade že sa nejedná o objednávku zákazkového charakteru.

 

Nadobudnutie tovaru

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia dopravnou spoločnosťou.Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť sprievodných dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

 

Zodpovednosť za chyby a reklamácia

Dodávateľ, zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady, ktoré má tovar pri dodaní na miesto určenia, resp. ktoré sa vyskytnú  počas záručnej doby. Akékoľvek zistené vady je odberateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Sprievodné doklady, vzťahujúce sa k reklamácií tovarov:

•dodací list
• faktúra
• iný doklad na základe individuálnej dohody dodávateľa a odberateľa

 

Záručná doba

Záručná doba sa riadi ustanoveniami v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.Na predávaný tovar, pokiaľ nie je na tovare určené inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. V prípade reklamácie, všetky reklamované chyby a nedostatky posúdime po zaslaní tovaru. V prvom kole reklamačného konania sa závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie závady nie je možné, máte nárok na odstúpenie kúpnej zmluvy (a teda vrátenie
peňazí), alebo zníženie ceny.


Záruka zaniká:

•porušením podmienok pre používanie tovaru alebo jeho bežnú údržbu
• používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie
• porušením záručných plomb alebo uskutočnením zmeny na dodanom tovare
• zásahom do tovaru a jeho montážou iným subjektom, než servisným strediskom
• neoprávneným zásahom do dokladov o predaji tovaru .

 

Spôsob a miesto reklamovania tovaru

Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch telefonicky na tel.č.: 0915 958 007  alebo prostredníctvom  e-mailu na adrese lorry@centrum.sk. Rozsah a oprávnenosť reklamácie posúdime po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať a dohodneme spôsob nápravy.

 

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod zhromažďuje informácie od zákazníkov s cieľom zefektívniť a zrýchliť odbytové cesty a tým umožniť zákazníkom jednoduchší a rýchlejší prístup k tovarom. Tieto informácie zahŕňajú informácie získané v priebehu registrácie, spracovania obchodných transakcií a informácie poskytnuté zákazníkmi vo forme odpovedí v časti dotazník a ďalších formách. Dodávateľ sa zaväzuje so zverenými údajmi nakladať len v rámci dodávateľsko-obchodných vzťahov a vlastných obchodných a marketingových aktivít. Všetky činnosti
spojené s nakladaním so zverenými údajmi sa uskutočňujú v zmysle príslušnej legislatívy.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Chyby a omyly v texte a popise sú vyhradené.Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné.

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.

ODliN